Želja nam je bila oformiti tim stručnjaka koji će se baviti laboratorijskim ispitivanjima i imati projektantski ured kojem će biti primarno projektiranje objekata niskogradnje.
Započeli smo sa manjim projektima da bi se kroz godine proširili na izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata:

  • Prometnica sa pješačkim i biciklističkim stazama
  • Mostovi
  • Cestovni propusti
  • Odvodnja i objekti odvodnje (oborinska i fekalna kanalizacija)
  • Sanacije klizišta sa geomehaničkim istražnim radovima
  • Objekti visokogradnje
  • Privremena regulacija prometa